Gå til hovedindhold

Hvad er forskellen imellem CNG, LNG, LPG, CBG, LBG?

Forkortelser for gas

Der findes mange forkortelser i verden, der alle sammen har noget at gøre med gas til transport. Her findes en forklaring af de hyppigste forkortelser:

CNG

CNG står for "compressed natural gas" - naturgas, der er komprimeret til 200 bar. Ved at komprimere gassen formindskes det volumen, som gassen fylder, og man kan derfor medbringe en større mængde gas.

LNG

LNG står for "liquified natural gas" - flydende naturgas. Naturgas bliver flydende, når man nedkøler den til omkring -160 °C. Fordelen ved at gøre naturgas flydende er, at dens volumen reduceres med faktor 600.

LPG - også kendt som autogas og flaskegas

Først og fremmest må LPG ikke forveksles med CNG eller LNG. Du kan ikke benytte LPG/Autogas/Flaskegas i din naturgasbil, ligesom du heller ikke kan benytte naturgas i din LPG/Autogas bil. Naturgas og LPG/Autogas er to vidt forskellige gasser, se under Naturgas og andre brændsler for forklaring. Blandt andet opbevares gasserne ved forskellige tryk (typisk for LPG/Autogas mindre end 10-15 bar og  for naturgas 200 bar eller mere), og det er derfor farligt at bytte om på brændstofferne. For at forhindre fejltankning er tankpistolerne/koblingerne til tanking af hhv. LPG/Autogas og naturgas udformet forskelligt. Du må ikke benytte en adaptor, som omgår denne forhindring, da det er farligt. 

CBG

CBG står for "compressed biogas" - bionaturgas, der er komprimeret til 200 bar. Der er teknisk set ingen forskel på CBG og CNG; forskellen ligger i gassens oprindelse. Bionaturgas stammer fra biogasanlæg. Ved alle danske CNG-tankstationer tanker man faktisk CBG.

LBG

LBG står for "liquified biogas" - flydende bionaturgas. Lige som CBG er LBG teknisk set det samme som LNG, men den flydende metan stammer fra biogasanlæg.