Gå til hovedindhold

Sønderborgs klimavision kører på prutter

Biogasdreven bus i Sønderborg

Aase Nyegaard med en af de biogasdrevne busser i Sønderborg. Foto: Sønderborg Kommune

Vejtransport stod for 27 procent af CO2-udledningen i Sønderborg Kommune i 2014. Det var derfor oplagt, at byrådet overvejede, hvordan kontrakten for buskørsel i kommunen skulle se ud, da den skulle fornyes i 2017. Byrådet besluttede at lægge om til biogasbusser, og de bidrager nu – sammen med mange andre omlægninger – til, at kommunen planmæssigt styrer mod målet om at være CO2-neutrale i 2029.

”Flere kommuner har dele af vognparken, fx bybusserne, på gas eller el. Vi besluttede – som den foreløbig eneste kommune herhjemme – at gå hele vejen og skifte al vores kollektive trafik ud til gasbusser. Ja, det var en investering, men vi er ambitiøse på klimaområdet, og det kræver ambitiøse beslutninger. Nu hvor udskiftningen er historie, og gasbusserne har en daglig drift, der bare fungerer, er vi godt tilfredse. Chaufførerne er glade for den nemme, natlige opfyldning, og passagererne er glade for de nye busser. Busserne larmer mindre, men ’anderledes’, har vi hørt borgere fortælle”, siger Aase Nyegaard, der er medlem af byrådet i Sønderborg Kommune.

Fakta

  • Et enigt Sønderborg Byråd tilsluttede sig i 2007 visionen om, at Sønderborg skal være Europas første CO2-neutrale område i 2029. Visionen realiseres med ProjectZero som lokomotiv og ved, at alle borgere, institutioner og virksomheder involveres i at bidrage til den grønne omstilling.
  • Sønderborg Kommunes kollektive trafik afvikles med busser, der kører på certificeret biogas. Der blev indsat 44 nye gasbusser ved kontraktstart den 25. juni 2017, og de er stationeret på en nyanlagt gasfyldestation i udkanten af Sønderborg og en mindre fyldestation i Nordborg.
  • Omlægningen fra diesel- til gasbusser har reduceret CO2-udledningen fra kommunens busser fra ca. 2.600 tons til nul.
  • Energiplanen for grøn transport rummer i alt 27 initiativer inden for fire områder, bl.a. privatbilisme, som frem mod 2029 skal reducere CO2-udledningen med 43.400 tons i Sønderborg Kommune.