Nye CO2 neutrale gasbusser til København i 2017

22-06-2015

 

Nye tilpassede gader i Københavns Kommune og nye busser fra Trafikselskabet Movia vil give københavnerne og de 20 mio. passagerer, der årligt kører med linje 5A, en helt ny buslinje, hvor miljø, komfort og trafikinformation er i top.

Det er Arriva, der har vundet udbuddet, og dermed skal køre linje 5A, når den nye kontraktperiode træder i kraft. Buslinjen udvikles til en såkaldt +Way med nye C02-neutralegasbusser, der forurener langt mindre. Samtidig reducerer de nye busser udledningen af NOx og partikler med henholdsvis 72 og 33 pct. i forhold til de nuværende busser på buslinjen. Desuden forventes en yderligere samfundsmæssig klimagevinst, da anvendelsen af biogas også mindsker udslippet af klimagasser fra landbruget.

Læs hele nyheden på https://www.mynewsdesk.com/dk/trafikselskabet-movia/pressreleases/koebenhavns-travleste-buslinje-bliver-c02-neutral-i-2017-1180221