Første gastankstation i Frederikssund åbner i dag

25-06-2014

Nyhed

Onsdag den 25. juni klokken 14.00 inviterer Frederikssund Kommune og HMN Naturgas borgere og virksomheder til indvielse af den første gastankstation i kommunen.

Arrangementet finder sted ved den nye tankstation beliggende i erhvervsområdet Pedersholmparken i Frederikssund. Tankstationen ejes og drives af HMN Naturgas, der er et såkaldt fælleskommunalt interessentskab ejet af 57 kommuner, heriblandt Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune benytter lejligheden til at præsentere kommunens nye skraldebiler, der kører på 100% biogas. Det vil sige gas lavet af biologisk materiale fra eksempelvis affald. Det vil være muligt at se nærmere på de nye skraldebiler, der udover at køre på gas, har fået eldreven lift og affaldspresser samt et digitalt rutestyringssystem. De nye skraldebiler er en del af kommunens arbejde for at mindske klimabelastningen og øge genanvendelsen af affald, i dette tilfælde affald fra husholdningernes madlavning.

 - Med åbningen af gastankstationen og biogas som brændstof i skraldebiler tager Frederikssund Kommune endnu et konkret skridt mod omstilling til CO2-neutrale energikilder. Jeg har mødt stor interesse for projektet fra vores lokale virksomheder, og forventer derfor at anvendelsen af biobrændsel vil blive mere og mere udbredt i kommunen i de kommende år, udtaler John Schmidt Andersen (V), Borgmester i Frederikssund.

På dagen vil man også kunne stifte bekendtskab med en række andre gasdrevne biltyper, som vil kunne tankes på den offentligt tilgængelige gastankstation i Pedersholmparken.

I Frederikssund Kommunes stand kan man høre mere om den lokale indsamling af bioaffald, der bruges til at producere biogas. Hos HMN Naturgas kan man blive klogere på fremtiden for biogas og naturgas og den aktuelle udbredelse af gastankstationer i Danmark.

Ved arrangementet vil der være taler af Borgmester John Schmidt Andersen (V), Bestyrelsesformand i HMN Naturgas Ole Bjørstorp og udvalgsformand Tina Tving Stauning (A). Der er lidt at spise og drikke til de besøgende.         

Se flere nyheder