Audi vælger Dansk biogas til ca. 10.000 gasdrevne Audier i hele EU

26-06-2017

Nyhed

Energikoncernen Nature Energy har indgået en aftale med Audi om at erstatte naturgassen i Audis gasbiler i Europa med grøn biogas fra Danmark. Nature Energy skal derfor levere grønne biogas-certifikater til ca. 10.000 Audi’er i hele Europa. 

Nature Energy producerer biogas baseret på affald og gylle. Det betyder, at biogassen er 2. generation biobrændsel, som ikke benytter fødevarer som råmateriele. Det gør, at CO2-reduktionen er stor – faktisk mere end 100 pct. fordi biogas forhindrer metanudslip i landbruget og samtidig fortrænger fossil olie og benzin, når det bruges i bilen. Det er en af årsagerne til, at Audi har valgt at købe deres biogas hos Nature Energy.

Læs hele nyheden på: www.natureenergy.dk