Miljøfakta

Naturgas er et af de mest miljøvenlige fossile brændstoffer, der findes. I forhold til benzin og diesel udleder naturgaskøretøjer mindre CO2 og færre farlige partikler og er derfor også nemmere at tilpasse emissionskrav. Desuden støjer de mindre.

Reducerer CO2-udslip
Naturgas i form af CNG  (Compressed natural gas) eller LNG (Liquefied natural gas) kan reducere CO2-udslippet med op mod 23 % i forhold til brug af benzin og Diesel. Ved produktion af CNG eller LNG fra CO2-neutral biogas, kan man opnå en endnu større CO2-besparelse.

Lavere udslip af partikler
Udover en reduktion i CO2 udledningen har naturgas også en række andre fordele som brændsel. En lastbil, der kører på naturgas vil ofte have en lavere udledning af partikler end et tilsvarende dieselkøretøj. Andre udledninger såsom NMHC og NOx vil normalt også ligge lavere end for dieseldrift.

Emissionskrav – EURO 6
Naturgassens naturlige lavere emission skal også ses som fordel i forhold til emissionskrav. For at tunge køretøjer til dieseldrift kan overholde nyeste emissionsnorm, EURO 6, er det nødvendigt med avanceret efterbehandling af udstødningsgasserne. Dieselkøretøjer skal benytte både partikelfilter og katalysatorer, hvor det er nødvendigt at tilsætte AdBlue (et tilsætningstof som reducerer indholdet af NOx). For naturgaskøretøjer er det mere enkelt. Her er det muligt at nøjes med en simpel 3-vejs katalysator uden tilsætning af AdBlue.

Mindre støj end med diesel
Naturgasmotorer har typisk et lavere støjniveau end dieselmotorer. Især for tunge køretøjer som busser og skraldebiler som ofte benyttes i byområder er forskellen mærkvar. Gas vil derfor medvirke til et lokalmiljø med mindre støj.