Gå til hovedindhold

Støj fra gasbiler

Støj fra gasbiler

I slutningen af 2019 publicerede COWI et studie om alternative drivmidler i trafikselskabet Sydtrafiks område. Studiets primære fokus lå på bustrafik, hvor støjudledning er en afgørende faktor i den daglige drift. Tabel 1 viser støjværdier i decibel, som ifølge COWI kan fortolkes således: En ændring af lydstyrken på 1-2 dB er den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, 3 dB er en hørbar ændring (mere end 50 % reduktion af støjniveauet), og 5-6 dB er en tydelig ændring. En ændring på ca. 10 dB opleves som en fordobling eller halvering af lydstyrken.

Tabel 1        Sammenligning af støjudledning fra populære busdriftsteknologier og almindelig trafikstøj i decibel. Kilde: COWI (2019), Alternative drivmidler i Sydtrafik.

Busdriftsteknologi

Støjemission [dB]

Diesel

74

(Bio-)Naturgas

71

El

67

Almindelig trafikstøj

65

COWIs studie kan findes her.

Kør gennem byen om natten med et Piek-certificeret gaskøretøj

Piek er et hollandsk certificeringssystem for køretøjer, der opfylder krav for læsning, losning og kørsel om natten. Målet med certificeringssystemet er, at støjemissionen om natten er lav. Systemet ville også skulle implementeres i Danmark. Gasdrevne biler opfylder dette krav og kan certificeres med Piek-certifikater. Læs mere på https://www.piek-international.com/english/.

I maj 2019 publicerede Miljøstyrelsen en vejledning om støjsvag varelevering, der tilbyder yderligere informationer om bl.a. Piek-certificering, som kan findes her.