Gå til hovedindhold

Emissioner fra gasbiler

Emissioner fra gasbiler

Forskellige gennemførte studier viser, at gasdrevne biler til tung 
transport udleder omkring 10 % mindre CO2-ækvivalenter end en lignende EURO 6-dieselbil, som vist i Figur 1. Et hollandsk studie fra 2017 konkluderer, at partikelemissioner fra både aktuelle diesel- og gaslastbiler er gennemsnitligt lave og ligger under EURO 6-emissionskravet. Dieselbiler kan kun opnå disse lave værdier gennem et partikelfilter. Gasdrevne forbrændingsmotorer udleder naturligvis færre partikler og behøver derfor ikke partikelfilter for at opnå lave partikelemissionsværdier. Derudover udleder gasdrevne biler et mindre antal kræftfremkaldende og ozondannende partikler.

CO2 emissioner fra to testede LNG-drevne lastbiler (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet af 5 testede diesellastbiler (orange søjler)

Figur 1              CO2-emissioner fra to testede LNG-drevne lastbiler (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet af 5 testede diesellastbiler (orange søjler). Kilde: Vermeulen, R. J., Verbeek, R., van Goethem, S., & Smokers, R. (2017). Emissions testing of two Euro VI LNG heavy-duty vehicles in the Netherlands: tank-to-wheel emissions. Den Haag: TNO.