Gå til hovedindhold

CO2-neutralitet

CO2-neutralitet

På alle danske CNG-tankstationer tanker man grøn gas – uden undtagelse, men hvordan fremstilles grøn gas, og hvordan ender den i din tank?

Cirkulær økonomi

Organisk affald fra fx din bioskraldespand eller gylle fra husdyr hentes og transporteres til et biogasanlæg. I Danmark er der allerede omkring 48 af dem. Gennem en anaerob proces dannes i disse anlæg den energirige biogas, der typisk består af 60-65 % metan og 40-35 % CO2. Denne biologiske proces kan også findes i naturlige områder som moser eller i fordøjelsessystemet hos fx køer. CO2 udskilles fra biogassen, og den tilbageværende bionaturgas opgraderes og injiceres i naturgasnettet. Den udskilte CO2 kan bruges sammen med brint fra bæredygtige kilder til at producere syntetisk metan. Andre restprodukter fra denne biologiske proces bruges gerne af landmænd som gødning, der ikke længere udleder klimagassen metan og lugter meget mindre. Brugen af biogasanlæg bidrager på den måde til at reducere landbrugssektorens klimaaftryk.

Læs mere på gasfakta.dk.

Bionaturgassens vej til din tank

I naturgasnettet blandes den grønne gas med naturgas, ligesom i elnettet, hvor bæredygtigt produceret el blandes med el fra andre kilder. Dvs. at man ikke længere kan skelne mellem energi fra vedvarende og fossile kilder. For at sikre at du får grøn gas i din tank, bruger man et certifikatsystem for grøn gas. Til hver MWh bionaturgas, der injiceres i naturgasnettet, udstedes et grønt gascertifikat fra det statslige selskab Energinet. De danske tankstationsoperatører køber disse certifikater, og de udløber, når du tanker din bil med gas.

Din gasbil er CO2-neutral

Når du kører med din gasbil, omdannes gas til CO2, men du tilfører ikke yderligere mængder CO2 til miljøet, fordi den kommer fra bæredygtige kilder. Sammenlignet med gas fra fossile kilder, der tilfører endnu mere CO2 til økosystemet, kører du klimaneutralt.

Sammenlignet med andre teknologier er gasbiler ikke fremtidsmusik, og du kan lige nu omstille din bilpark til en bæredygtig teknologi.

Se Energinets forklarende video om biogas i nettet

Hvis du har slået cookies fra, kan du se videoen direkte på Vimeo