FAQ om gas til transport

Her kan du finde generelle spørgsmål og svar om gas til transport.

 • Hvor meget modsvarer 1 kg CNG (naturgas) til i benzin?
  • Energiindholdet i 1 kg naturgas modsvarer ca. 1,5 liter benzin og 1,3 liter diesel. Koster 1 kg gas fx 15 kr., modsvarer det en benzinpris på ca. 10 kr/l og en dieselpris på ca. 11,5 kr/l.
    
 • Kan jeg benytte LPG/Autogas/Flaskegas i min naturgasbil eller omvendt?
  • Nej! Du kan ikke benytte LPG/Autogas/Flaskegas i din naturgasbil, ligesom du heller ikke kan benytte naturgas i din LPG/Autogas bil. Naturgas og LPG/Autogas er to vidt forskellige gasser, se under Naturgas og andre brændsler for forklaring. Blandt andet opbevares gasserne ved forskellige tryk (Typisk for LPG/autogas mindre end 10-15 bar og  for naturgas 200 bar eller mere), og det er derfor farligt at bytte om på brændstofferne. For at forhindre fejltankning, er tankpistolerne/koblingerne til tanking af hhv. LPG/Autogas og naturgas udformet forskelliget for at modvirke ombytning. Du må ikke benytte en adaptor som omgår denne forhindring, da det er farligt. 
    
 • Kan jeg tanke min bil der hjemme?
  • Ja! Der findes såkaldte hjemmefyldestationer. En hjemmefyldestation er en mindre ”tankstation”, som er mulig at montere ved private boliger. Når den monteres, forbindes den til naturgasnettet og kan komprimere naturgas til CNG. Ofte vil der være tale om en såkaldt slow fill station, hvor naturgassen komprimeres løbende. Det kan betyde, at tankning kan tage nogle timer. Fordelen er, at prisen for naturgassen vil følge din almindelige naturgaspris og at tankning kan ske, når du ikke benytter bilen.
    
 • Har en gasbil ikke kortere rækkevidde end en benzin/diesel bil?
  • Nej! Stort set alle gasbiler har lige så lang eller længere rækkevidde end en benzin- eller dieselbil. Se den faktiske rækkevidde for køretøjer under Find et gaskøretøj. Mange personbiler og lette varevogne kan køre på både benzin og naturgas. Kører man tør for gas, skiftes normalt automatisk over til benzin og man kører videre uden at bemærke forskellen.
    
 • Er det svært at tanke en gasbil?
  • Nej! At tanke en gasbil er ikke sværere end at tanke en benzin- eller dieselbil. Benyttes en quick fill gastankstation, kan en personbil/varevogn tankes på under 5 minutter, altså den samme tid som det tager at tanke benzin eller diesel.
    
 • Er en gasbil langsom?
  • Nej! En moderne gasbil har ydelse svarene til en normal bil. 
    
 • Er bagagerummet fyldt med gasflasker?
  • I en moderne naturgasbil er gasflaskerne en integreret del af bilen og derfor ingen gene for brugeren. Ofte er flaskerne er gemt under bagagerumsbunden eller andre dele af bilen, så de ikke tager bagageplads.
    
 •  Hvad er forskellen på CNG og LNG
  • Både CNG og LNG er naturgas. CNG (Compressed natural gas) er naturgas der er komprimeret til 200 bar. Ved at komprimere gassen, formindskes den volumen som gassen fylder, og man kan derfor medbringe en større mængde gas. LNG (Liquefied natural gas) er naturgas der er gjort flydende, og derved fylder gassen endnu mindre. For at kunne holde gassen flydende kræves meget lave temperaturer. Til køretøjer benyttes normalt CNG, men der findes eksempler på enkelte tunge køretøjer til LNG. I Danmark benyttes CNG til køretøjer, og det er CNG der kan købes på tankstationerne. I Danmark fås LNG ikke til køretøjer, men forventes at få en udbredelse til skibsfart. 
  • Du har måske også hørt om CBG (Compressed biogas) og LBG (Liquefied biogas). CBG er komprimeret biogas og modsvarer stort set CNG. LBG er biogas, der er gjort flydende og modsvarer derfor stort set LNG. Biogas kan fremstilles på flere måder, hvor det i Danmark ofte vil foregå ved anaerob udrådning af gylle og andet organisk. Biogas anses ofte for værende CO2 neutralt.
    
 • Hvor mange gasbiler er der i Danmark? 
  • Ved opgørelse 7. januar 2019 var der 570 naturgaskøretøjer indregistreret i Danmark. Fordelingen var
   • 268 lette køretøjer (< 3500 kg)
   • 154 busser
   • 148 lastbiler
     
 • Kan jeg tanke naturgas i udlandet?
  • Ja! Der findes i dag mange gastankstationer uden for Danmark. Europas samlede antal naturgas/biogas tankstationer er godt 3600 hvor det globale antal er godt 9000. I Sverige findes næsten 200 tankstationer og i Tyskland over 900. Italien hvor gasbiler der meget udbredte findes over 950 tankstationer, i Østrig over 170 og i Schweiz 130, osv. Se mere under Links for oversigt over tankstationer uden for Danmark