Gå til hovedindhold

Sammenligning af naturgas med andre brændsler

Sammenligning af brændsler

Skemaet er en oversigt over de mest almindelige egenskaber for naturgas og andre brændstoffer, der benyttes til transport. 

  Råmateriale Brændværdi
(MJ/kg)
Massefylde
i tank (kg/l)
Energi-
tæthed (MJ/l)
Tryk i tank
(atm)
CO2-emission
(g/kWh) (**)
Diesel Råolie 42,5 0,83 35,3 1 267
Benzin Råolie 43,5 0,75 32,6 1 263
LPG (F-gas)
(butan/propan)
Råolie 46 0,51 23,5 5 234
Metanol Alle råbrændsler 19,5 0,79 15,4 1 Ikke oplyst
Etanol Biomasse 23,9 0,79 18,9 1 0 (*)
Bio-olier Olieholdige
biobrændsler
37,2 0,88 32,7 1 0 (*)
CNG (dansk
naturgas)
Ledningsgas 47,9 0,24 11,4 200 170 (***)
CNG (biometan) Biomasse 50 0,19 9,4 200 0 (*)
DME Alle råbrændsler 28,4 0,67 19,0 5 Ikke oplyst

(*) Biomasser er antaget at stamme fra vedvarende energikilder og regnes for CO2-neutrale. 
(**) I forhold til indfyret effekt. 
(***) I  slutningen af 2020 indeholder det danske gasnet 20 % opgraderet biogas - med en stigende tendens. Se mere på: http://emi.dgc.dk/groengas