Gå til hovedindhold

FAQ om gas til transport

Gastankstation
Foto: E.ON

Her kan du finde generelle spørgsmål og svar om gas til transport.

 • Hvor meget modsvarer 1 kg CNG (naturgas) til i benzin?
  • Energiindholdet i 1 kg naturgas modsvarer ca. 1,5 liter benzin og 1,3 liter diesel. Koster 1 kg gas fx 15 kr., modsvarer det en benzinpris på ca. 10 kr./l og en dieselpris på ca. 11,5 kr./l.
    
 • Kan jeg benytte LPG/Autogas/Flaskegas i min naturgasbil eller omvendt?
  • Nej! Du kan ikke benytte LPG/Autogas/Flaskegas i din naturgasbil, ligesom du heller ikke kan benytte naturgas i din LPG/Autogas-bil. Naturgas og LPG/Autogas er to vidt forskellige gasser, se under Naturgas og andre brændsler for forklaring. Blandt andet opbevares gasserne ved forskellige tryk (typisk for LPG/Autogas mindre end 10-15 bar og for naturgas 200 bar eller mere), og det er derfor farligt at bytte om på brændstofferne. For at forhindre fejltankning er tankpistolerne/koblingerne til tanking af hhv. LPG/Autogas og naturgas udformet forskelligt. Du må ikke benytte en adaptor, som omgår denne forhindring, da det er farligt. 
    
 • Kan jeg tanke min bil der hjemme?
  • Ja! Der findes såkaldte hjemmefyldestationer. En hjemmefyldestation er en mindre ”tankstation”, som er mulig at montere ved private boliger. Når den monteres, forbindes den til naturgasnettet og kan komprimere naturgas til CNG. Ofte vil der være tale om en såkaldt slow fill-station, hvor naturgassen komprimeres løbende. Det kan betyde, at tankning kan tage nogle timer. Fordelen er, at prisen for naturgassen vil følge din almindelige naturgaspris, og at tankning kan ske, når du ikke benytter bilen.
    
 • Har en gasbil kortere rækkevidde end en benzin/dieselbil?
  • Nej! Stort set alle gasbiler har lige så lang eller længere rækkevidde end en benzin- eller dieselbil. Se den faktiske rækkevidde for køretøjer under Find et gaskøretøj. Mange personbiler og lette varevogne kan køre på både benzin og naturgas. Kører man tør for gas, skiftes normalt automatisk over til benzin, og man kører videre uden at bemærke forskellen.
    
 • Er det svært at tanke en gasbil?
  • Nej! At tanke en gasbil er ikke sværere end at tanke en benzin- eller dieselbil. Benyttes en quick fill-gastankstation, kan en personbil/varevogn tankes på under 5 minutter, altså den samme tid som det tager at tanke benzin eller diesel. Det tager 15-20 minutter for gaslastbiler.
    
 • Er en gasbil langsom?
  • Nej! En moderne gasbil har ydelse svarende til en normal bil. 
    
 • Er bagagerummet fyldt med gasflasker?
  • I en moderne naturgasbil er gasflaskerne en integreret del af bilen og udgør derfor ingen gene for brugeren. Ofte er flaskerne gemt under bagagerumsbunden eller andre dele af bilen, så de ikke tager bagageplads.
    
 •  Hvad er forskellen på CNG og LNG?
  • Både CNG og LNG er naturgas. CNG (Compressed Natural Gas) er naturgas, der er komprimeret til 200 bar. Ved at komprimere gassen formindskes den volumen, som gassen fylder, og man kan derfor medbringe en større mængde gas. LNG (Liquefied Natural Gas) er naturgas, der er gjort flydende, og derved fylder gassen endnu mindre. For at kunne holde gassen flydende kræves meget lave temperaturer. Til køretøjer benyttes normalt CNG, men der findes eksempler på enkelte tunge køretøjer til LNG. I Danmark benyttes CNG til køretøjer, og det er CNG, der kan købes på tankstationerne. I Danmark fås LNG ikke til køretøjer i dag, men der er forventning om, at der kommer LNG-tankstationer i fremtiden.
  • Du har måske også hørt om CBG (Compressed biogas) og LBG (Liquefied biogas). CBG er komprimeret biogas og modsvarer stort set CNG. LBG er biogas, der er gjort flydende og derfor stort set modsvarer LNG. Biogas kan fremstilles på flere måder, hvor det i Danmark ofte vil foregå ved anaerob udrådning af gylle og andet organisk materiale. Biogas anses ofte for værende CO2-neutralt.
 • Hvor mange gasbiler er der i Danmark? 
  • Ved opgørelse 19. maj 2021 var der 741 CNG-køretøjer indregistreret i Danmark. Fordelingen var
   • 316 lette køretøjer (< 3500 kg)
   • 169 busser
   • 256 lastbiler
     
 • Kan jeg tanke gas i udlandet?
  • Ja! Der findes i dag mange gastankstationer uden for Danmark. Europas samlede antal tankstationer med komprimeret naturgas/biogas (CNG/CBG) er godt 4.000, og der er 400 flydende naturgas/biogas (LNG/LBG)-tankstationer. I Sverige findes næsten 200 tankstationer og i Tyskland over 800. I Italien, hvor gasbiler er meget udbredte, findes over 1.300 tankstationer, i Østrig over 150 og i Schweiz 150, osv. Du kan finde alle tankstationer i Europa her.