Gå til hovedindhold

Cases

Læs om gode eksempler på offentlige og private virksomheder, som har reduceret deres CO2-udslip ved at gå over til biogasdrevne køretøjer.

Biogaslastbiler
Siden 2019 har Region Hovedstaden benyttet sig af 11 biogaslastbiler, der kører på afføring og urin fra grise og køer, og de både forurener og støjer langt mindre end de traditionelle diesellastbiler.
Nature Energy forsyner 16 nye busser med biogas i Nordjylland
Siden maj 2020 har 16 gasbusser kørt rundt i Nordjylland. De er en vigtig byggesten i den grønne omstilling af transportsektoren i Nordjylland.
Frode Laursens tyske LNG-lastbiler
Gasdrevne lastbiler, der kører på den mindre CO2-udledende gas, passer godt til den grønne forretningsfilosofi hos Frode Laursen.
Lidl satser på biogas
I Lidl har man i 2020, som led i dagligvarekædens ambitiøse klimastrategi, fået leveret to helt nye gasdrevne lastbiler til to af Lidls vognmænd.
Privatejet fyldestation
I starten af 2019 kunne Meldgaard Miljø indvie sit private biogasfyldeanlæg, som kan langsomfylde firmaets 11 gasdrevne skraldebiler.
Biogasbus i Sønderborg
Sønderborg Kommunes biogasbusser bidrager til, at kommunen planmæssigt styrer mod målet om at være CO2-neutrale i 2029.