Gå til hovedindhold

Økonomi for bionaturgasdrevne køretøjer

Økonomi af bionaturgasdrevne køretøjer

Foto: Pixabay

Scania Danmark har sammenlignet økonomien for dieseldrevne og gasdrevne lastbiler ved brug af to forskellige eksempler.

Distributions-sættevognstræk

2-akslet sættevognstrækker, 410 hk diesel vs. 410 hk biogas

Distributions-sættevognstræk

Foto: Scania Danmark

7-års periode, 2 % rente, 80.000 km/år, beløb er ekskl. moms

 

Diesel

Bionaturgas

Difference

Bilpris

650.000 kr.

780.000 kr.

130.000 kr.

Restværdi efter 7 år

70.000 kr.

70.000 kr.

0 kr.

Kapitalomkostninger

7.509 kr./md.

9.166 kr./md.

1.657 kr./md.

Brændstofforbrug

3,2 km/l

3,5 km/kg

 

Brændstofpris

7,79 kr./l

8,56 kr./kg

 

Brændstofudgift

16.229 kr./md.

16.305 kr./md.

76 kr./md.

Rep. & vedligehold *

3.500 kr./md.

4.100 kr./md.

600 kr./md.

Sum

--

--

2.333 kr./md = 27.996 kr./år = 195.972 kr./7 år

Vogntoget distribuerer ca. 314.000 kg**) varer pr. måned, fx mælk, dvs. merudgift per liter mælk ved kørsel på biogas i stedet for diesel bliver 2.333/314.000 = 0,7 øre/liter mælk svarende til 0,6 promille prisstigning på mælken.

*) tændrør og hyppigere olieskift **) 43 rullebure pr. dag á 340 kg giver 21,5 dage x 43 x 340 = 314.330 kg/md.

 

Containerbil, solo-kørsel i Storkøbenhavn

3-akslet, 410 hk diesel vs. 410 hk biogas

Containerbil

Foto: Scania Danmark

7-års periode, 2 % rente, 60.000 km/år, beløb er ekskl. moms

 

Diesel

Bionaturgas

Difference

Bilpris

1.100.000 kr.

1.230.000 kr.

130.000 kr.

Restværdi, 7 år

150.000 kr.

150.000 kr.

0 kr.

Kapitalomkostninger

12.358 kr./md.

14.015 kr./md.

1.657 kr./md.

Brændstofforbrug

3,2 km/l

3,5 km/kg

 

Brændstofpris

7,79 kr./l

8,56 kr./kg

 

Brændstofudgift

12.171 kr./md.

12.229 kr./md.

58 kr./md.

Rep. & vedligehold *

4.385 kr./md.

5.010 kr./md.

625 kr./md.

Sum

 

 

230 kr./md. = 23.080 kr./år = 196.560 kr./7 år

Lastbilen håndterer 10 containere pr. dag, dvs. 215 containere pr. måned, dvs. merudgift per container ved kørsel på biogas i stedet for diesel bliver 2.340/215 = 11 kr. pr. container-transport **) svarende til 0,5 % prisstigning på en container-transport.

*) tændrør og hyppigere olieskift **) en containertransport består af udbringning af en tom container og senere afhentning og tømning af containeren

 

Alternative driftsteknologier for busser

I et studie for Sydtrafik undersøgte COWI i efteråret 2019 ”total costs of operation” (TCO) for alternative driftsteknologier for busser. Disser teknologier omfatter:

  • Syntetisk diesel
  • Bionaturgas
  • Hybridteknologier (bl.a. diesel- og gaselektriske med batteripakke)
  • El (depot-charging og opportunity-charging)
  • Brint

For hver teknologi beregnede COWI totale driftsomkostninger sammenlignet med fossil diesel, som et omkostningsindeks. Tallene er vist i Tabel 1.

Tabel 1        Totale omkostninger til operatører, indeks. Vurdering af forskellige teknologier fra den kollektive bustrafik. Kilde: Cowi (2019), Alternative drivmidler i Sydtrafik, Tabel 17.

 

Diesel, fossil

Syntetisk diesel, HVO

Bionaturgas

Hybrid

Plugin hybrid

El, depot-charging

El, opportunity-charging

Totale omkostninger til operatører, Index

100,0

107,4

103,4

106,4

111,7

109,8

113,0

TCO, DKK/km

5,98

7,44

6,66

7,26

8,30

7,93

8,55

 

Pga. den laveste TCO-værdi for alternative driftsteknologier anbefaler COWI i deres studie, at der burde vælges bionaturgas, hvis trafikselskabet vælger at skifte til en miljøvenlig busdrivteknologi.

Studiet kan findes her

Samlede omkostninger for en varevogn

I tabellen sammenlignes en varevogn og dens omkostninger drevet med tre forskellige driftsteknologier i dansk kontekst: Diesel, Bio-CNG og el.

Omkostninger,
tusinde kroner

Diesel Bio-CNG El
Investering 335 355 1.075
Service og vedligeholdelse 107 147 80
Drivmiddel 183 178 68
Energiafgift 74 109 0
CO2-afgift 12 14 0
NOX-afgift 0 1 0
Grøn ejerafgift 113 162 7
Udligningsafgift 59 78 0
Samlede omkostninger
med afgifter
883 1.044 1.230
Samlede omkostninger
uden afgifter
626 680 1.223

Samlede omkostninger for en Iveco Daily 9 m3 varevogn med en årlig kørsel på 30.000 i 10 år. Kilde: Fremsyn, 2018